Ngày đăng: Thứ Tư, 09,Tháng Mười Một, 2016 |

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ TỔ HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở TẠI Ô ĐẤT 4.5-NO ĐƯỜNG LÊ VĂN LƯƠNG, PHƯỜNG NHÂN CHÍNH, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI Số:……………………………. G […]

Ngày đăng: Thứ Năm, 03,Tháng Mười Một, 2016 | Vương Đức Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc           HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CĂN HỘ SỐ ….   Số: …./2016/HĐMBCHHH3-ALASKA           GIỮA[…]

Ngày đăng: Thứ Năm, 27,Tháng Mười, 2016 | Vương Đức Việt

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ CĂN HỘ SỐ…..TẦNG…….TÒA……. NGÀY….THÁNG………NĂM 2015 SỐ HỢP ĐỒNG………HĐMB PHẦN I: CÁC CĂN CỨ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG –  Căn cứ Bộ Luật dân sự ngày […]
Trang 1 trên 11