Ngày đăng: Thứ Tư, 19,Tháng Bảy, 2017 | Vương Đức Việt

CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT KHÁCH HÀNG KHÔNG VAY NGÂN HÀNG THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ CHUẨN (i) Chiết khấu 02% GTCH đối với căn hộ có diện tích <67m2 và chiết khấu 04% GTCH đối với căn hộ có diện[…]
Trang 1 trên 11